Shopping Mall Medical Clinic (Luqiao)

Shangcheng Street, Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China
Denominación completa: Shopping Mall Medical Clinic


De qué forma llegar

Toma nota de las coordenadas GPS:


  • GPS

    28.576565, 121.373466
  • Localidad

    China, Zhejiang Sheng, Luqiao
  • Dirección

    Shangcheng Street, Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China